Poslední výroční členská schůze se konala v sobotu 23.března 2019 v klubovně na ostrově.
Tohoto jednání se zúčastnilo 24 členů organizace.

USNESENÍ z VČS 2019


V roce 2020 se výroční schůze nekonala z důvodu pandemie Covid 19

Informace budou prezentovány na VČS v roce 2021

 

V roce 2021 se  výroční členská schůze konala v sobotu 25. září,
a to tradičně v klubovně na ostrově.

Zahájení jednání v 9:00 hod. s prezentací od 8:45 hod.