Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žandov
č.p.151, 471 07 Žandov              IČO: 00482862              DIČ:  CZ-00482862
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42866.
 
MO zastoupena Jakubem Podskočem, předsedou a Rudolfem Kodešem, jednatelem
 
Peněžní ústav : MONETA MONEY BANK,  číslo účtu : 254 750 872 / 0600

www.rybarizandov.cz                identifikátor organizace : 4043                        e-mail : zandov@mocrs.cz


Volební období všech orgánů svazu je čtyřleté. Volby se konají postupně v tomtéž roce (tzv. volební rok) na všech úrovních svazu :   tj. v místních organizacích, v územních svazech i v republikových orgánech.

Doplnění všech volených orgánů MO může být v průběhu volebního období provedeno kooptací, a to max. o 1/3 z celkového počtu orgánu. Kooptaci musí schválit nejbližší členská schůze.

Orgány MO :

a) Členská schůze - nejvyšší orgán, koná se 1x ročně
b) Výbor - 7 členný, výborové schůze 1x měsíčně
c) Dozorčí komise - 3 členná, předseda nebo člen DK se pravidelně účastní schůzí výboru

Statutárními zástupci MO jsou dle §20 Stanov ČRS předseda a jednatel.

Poslední řádné volby výboru a dozorčí komise proběhly na členské schůzi dne 12.března 2022.
Na této schůzi byli také zvoleni předseda a jednatel jako delegáti na územní konference ČRS SÚS.


Členská základna MO Žandov

V roce 2023 bylo dle členských příspěvků evidováno 214 dospělých členů, 10 členů mládeže a 24 dětí.