MIMOPSTRUHOVÉ

441 048 PLOUČNICE 2     Délka : 10 km        Rozloha : 12 ha

Popis revíru

GPS Z: 50°43'11.669"N, 14°22'18.747"E,  K: 50°41'4.297"N, 14°28'26.519"E

Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Starém Šachově až k jezu mlýna ve Stružnici. Ve vrchní části náhonu od slupu až k jezu je lov ryb zakázán.
Přítoky do revíru nepatří. Na revíru je povolen lov ryb z plavidel.

   Bez komentáře :


441 303 MALÁ BUKOVINA 1-4       Rozloha : 2,2 ha      !!! Rybovov ukončen !!!

Popis revíru

GPS 50°44'57.056"N, 14°23'34.865"E

Revír tvoří nádrže Malá Bukovina č. 1 až č. 4  v k. ú. V. Bukovina. Zákaz vstupu na stavidla nádrží.

Z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce nádrží, kdy budou probíhat zdlouhavé průzkumné, projekční a přípravné práce, je od 11. 10. 2015 rybolov na tomto revíru ukončen. V současné době není zřejmé, zda budou nádrže obnoveny v obdobném provedení jako je jejich aktuální podoba, nebo budou zásadně změněny, přičemž v úvahu připadá i varianta přebudování do jedné nebo dvou nádrží větších. Celý proces rekonstrukce je v horizontu několika let. Od roku 2016 tedy revír 441 303 Malá Bukovina 1-4 nebude figurovat v soupisech rybářských revírů.


PSTRUHOVÉ

443 060 BOBŘÍ POTOK 1         Délka : 5 km        Rozloha : 2 ha

Popis revíru

GPS Z: 50°37'49.269"N, 14°25'41.587"E, K: 50°38'47.417"N, 14°22'53.893"E
Přítok Ploučnice. Od kamenného mostku ve Stvolínkách k silničnímu mostku v Janovicích se všemi přítoky, které jsou chovné - lov ryb zakázán.

443 058 MERBOLTICKÝ POTOK 1         Délka : 6 km        Rozloha : 1,5 ha

Popis revíru

GPS Z: 50°43'13.645"N, 14°22'34.046"E, K: 50°40'59.055"N, 14°19'40.992"E
Přítok Ploučnice. Od ústí Ploučnice u obce Starý Šachov až k pramenům. Pramenná část Merboltického potoka od posledního domu v Merbolticích a všechny ostatní přítoky revíru Ploučnice 2 jsou chovné - lov ryb zakázán. Do revíru nepatří Valteřický potok.