Čím začít ?

  1. Oslovit člena výboru místní organizace a vyplnit si    Přihlášku za člena (zde ke stažení).
  2. Ve vyhlášeném termínu absolvovat školení a test pro získaní kvalifikace a přijetí za člena ČRS,  který se skládá ze základních znalostí zákona 99/2004 Sb., jeho prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb., Stanov ČRS a poznávání ryb.

U dětí do 15 let školení probíhá většinou formou kroužku mládeže v klubovně na ostrově, kde se dětem věnují vyškolení vedoucí.    Žádost o přijetí do kroužku, se souhlasem oprávněného zástupce, zájemci předkládají přímo u některého z vedoucích kroužku.

Úspěšným složením závěrečné zkoušky se zájemce stává členem ČRS a tím mu vzniká nárok na vydání :

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. S tímto dokumentem žadatel navštíví příslušný obecní úřad obce  s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt. Tento úřad mu po vyplnění Žádosti a po zaplacením správního poplatku vydá rybářský lístek.
  2. Členské legitimace s vylepenou členskou známkou.
  3. Povolenky k lovu ryb na mimopstruhové, popř. pstruhové rybářské revíry. Ty se dále dělí dle doby a rozsahu platnosti. Celorepubliková, celosvazová a nejčastěji vydávaná územní povolenka.