Od vzniku MO rybáři pořádali své výborové a členské schůze na různých místech, v různých místnostech.      V hostinci Beseda H.Police, v Pohostinství v Žandově,  v Marxově domě v H.Polici, v sále Koruna Žandov,      v  zasedací místnosti ČKD Žandov, v salónku restaurace Č.Růže v Žandově, v místnosti Svazarmu  v Žandově, v pionýrském domě v Žandově, dokonce    i jen na louce na ostrově v Žandově.

 

 

 

 

 

 

Již dlouho snili rybáři o své vlastní klubovně. A proto, když přišel výbor MO v roce 1972 s návrhem tento sen realizovat, přijala ho většina členů. Místo bylo určeno právě na ostrově, kde stávala stará stodola.              První brigáda na bourání stodoly byla 12.2.1972. Dokumentace k výstavbě klubovny byla zpracována do 15.11.1972. S vlastní výstavbou se začalo v červnu 1973 a skončilo v červenci 1975. Dne 12.7.1975 si již mohla prohlédnout klubovnu veřejnost a 19.7.1975 byla  uspořádána "Slavnostní schůze".
Největším vkladem v té době byla obětavost členů.    Bylo zde odpracováno přes 14 000 hodin.

 

Dne 1.4.1976 byly započaty práce na výstavbě hospodářské budovy (skladu). Zde bylo odpracováno přes 1 700 hodin.