Termíny jednání výboru MO ČRS Žandov v roce 2022

                           
1. pololetí


Středa  5.ledna           od 17:15 hod.
S
tředa  9.února           od 17:15 hod.
Středa  9.března        od 17:15 hod.
Středa  6.dubna         od 17:15 hod.
Středa 11.května        od 17:15 hod.
 Středa  8.června          od 17:15 hod.

                        2. pololetí                             

 Středa  .července          od 17:15 hod
  Středa  .srpna                od 17:15 hod.
 Středa  .září                  od 17:15 hod.
 Středa  .října                 od 17:15 hod.
Středa  .listopadu         od 17:15 hod.
Středa  .prosince          od 17:15 hod.

 

Vždy v klubovně MO na ostrově