Termíny jednání výboru MO ČRS Žandov v roce 2021

                           
1. pololetí


Středa  6.ledna           od 17:15 hod.
S
tředa  3.února           od 17:15 hod.
Středa  3.března        od 17:15 hod.
Středa 14.dubna         od 17:15 hod.
Středa 12.května        od 17:15 hod.
Středa 9.června          od 17:15 hod.

                        2. pololetí                             

 

 

Vždy v klubovně MO na ostrově