O co se snažíme v oblasti chovu ryb dnes ?

Naše organizace je zaměřena především na chov Kapra obecného s doplňkem Amura bílého a Lína obecného na našem chovném rybníku Stoupno.

Ryby jsou určeny hlavně pro každoroční zarybnění našich MP revírů ( viz. sekce "sportovní revíry") v množství stanoveném zarybňovacím plánem. Ryby vyprodukované nad tento rámec jsou určeny pro distribuci ČRS SÚS                   Ústí nad Labem k zarybnění ostatních svazových revírů.

                          A jaké byly podmínky pro hospodaření dříve ?