V průběhu let docházelo na Ploučnici k menším či větším povodním. Z těch větších : roky 1946, 1957, 1981 - nazvána "stoletou", 2006 a poslední, do dnes největší v roce 2010. To nás postihly rovnou povodně dvě. První počátkem srpna, hladina řeky překonala maximum z roku 1981 a napáchala tak obrovské škody nejen na na majetku MO. Druhá, koncem září, nebyla tak ničivá, ale přesto nemilosrdná.
Nepříznivé klimatické podmínky se bohužel projevily nejen na toku řeky Ploučnice, ale voda likvidovala i majetek na rybnících. Mezi největší škody patří protržená hráz na Karlovce a poškozená  hráz ve Stružnici.

Děkujeme všem, kteří se finančně či pracovně podíleli na odstranění škod.

" Oheň uhasíš, ale vodu nezastavíš "

červenec 1981

2006

2010