Zahájení činnosti rybářského kroužku mládeže.

Dne 18.9.2023 od 16.00 hodin zahajuje činnost rybářský kroužek mládeže ČRS MO Žandov.

Nové zájemce o rybářský sport přijímáme ve věku od 6 - 15 let.

Sraz stávajících i nových zájemců je 18.9.2023 v 16.00 hodin na ostrově v Žandově.

 

Bližší info. na tel : 732 265 129 p. Hadrovský Radek

                             730 844 312 p. Šlechta Zbyněk

                                                         Kroužek mládeže 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vodňany prosinec 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Žernoseky 2009                                                                                                             Letní stanový tábor 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Historie :

V počátcích založení MO se mohli členové starat o mládež jen takovým způsobem, že tatínek - rybář si vzal k vodě svou ratolest, aby ji mohl zasvětit do tajů rybaření. Teprve v roce 1965 začala organizovaná práce s mládeží, kdy byl při základní škole v H.Polici založen první kroužek. Vedením tohoto kroužku byl pověřen S.Bartoš. Do kroužku tehdy chodilo 27 žáků, kteří byli rozděleni na mladší a starší. V roce 1967 dosáhl kroužek počtu 37 žáků, ale stále se nedařilo přesvědčit některého z dalších členů, který by měl pro tuto záslužnou činnost pochopení a pomohl.

 

Až v roce 1973 byl k S.Bartošovi doplněn B.Bárta a následně M.Hadrovský. V roce 1977 se poprvé mládežnické družstvo zúčastnilo soutěže "Zlatá udice" v České Lípě, kde se umístilo na 2.místě a L.Kubincová obsadila 1.místo v jednotlivcích. 19. února 1978 byly pověřeni prací s mládeží B.Bárta, S.Bartoš a V.Kindl. Postupně se práce s mládeží dostávala na vyšší úroveň, začaly se konat olympiády a letní tábory mládeže na ostrově. O dětské žaludky se staraly D.Váchová, později B.Roudenská a I.Kindlová.

 

 

 

Zlatá udice 85.

V roce 1985, kdy měl kroužek 23 žáků, bylo uvolněno pro tuto činnost 5 dospělých členů - S.Bartoš, V.Kindl, MVDr.Dolejš, S.Zákostelecký a S.Roudenský. A byl to velký úspěch. Družstvo ve složení M.Kršek, R.Hadrovský, D.Žahourek, J.Růžička, Z.Šlechta a L.Dziak v okresním kole ZU 85 zvítězilo. 
M.Kršek s R.Hadrovským pomohli získat okresnímu družstvu 2.místo v krajském kole.
M.Kršek byl zařazen do krajského družstva, kde reprezentoval 
v národním  kole.

Zlatá udice 86.

V roce 1986 se družstvo žáků ve složení:                                 
M.Kršek, R.Hadrovský, D.Žahourek, Z.Šlechta, L.Šnábl 
zvítězilo v okresním kole ZU 86.

Na fotografii s
 vedoucím V.Kindlem.                                =>                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    <=     Do družstva okresu pro krajské kolo byli vybráni: 
              M.Kršek, Z.Šlechta a jako náhradník R.Hadrovský. 

             Okresní družstvo v krajském kole zvítězilo.


    <=     Do družstva kraje pro národní kolo byl vybrán M.Kršek.  

             Krajské družstvo v národním kole obsadilo 3.místo.