Některé záznamy ukazují, že v letech 1921 - 1938 byla intenzita společenského života v Žandově a okolí značná. Mimo jiné spolky, byl v Horní Polici také v činnosti rybářský spolek, jehož členy byli občané německé národnosti. Byla tu řeka, tekly zde potoky a tak není divu, že po válce, konkrétně 20.září 1945, navázalo 16 našich občanů na činnost předválečného spolku tím, že založili nový "Rybářský spolek Horní Police". Postupem let se samozřejmě přicházeli noví členové, funkcionáři a organizace i její vážnost rostla.

 

 

    Postupně se také měnil název organizace :      "Lidový rybářský spolek, Horní Police"

                                                                             "Československý svaz rybářů, místní organizace, Horní Police"

                                                                             "Český rybářský svaz, místní organizace, Horní Police"

    Od 3.června 1972 platil dlouhá léta název :    "Český rybářský svaz, místní organizace Žandov"

    V březnu 2015, v souvislosti se změnou legislativy, došlo i ke změně názvu organizace doplněním zkratky z. s. (zapsaný spolek).

    Nový platný název organizace :    Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žandov

    Sídlo organizace : č.p. 151, 471 07 Žandov            IČO : 00482862            Právní forma : Pobočný spolek